DPO866/1999
ID intern unic:  322343
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 866
din  06.01.1999
Privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 14.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 003     art Nr : 32
În temeiul art. 116 alin. (2) şi (4) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 7 alin. (2) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Art. 1. - Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător următorii:
CHIRCU Tudor     - la Tribunalul oraşului Cahul
CREŢU Gheorghe     - la Tribunalul municipiului Chişinău
MOLDOVAN Sveatoslav   - la Tribunalul municipiului Chişinău.
Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data publicării.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 ianuarie 1999.
Nr. 866-II.