DPO869/1999
ID intern unic:  322345
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 869
din  11.01.1999
Privind conferirea ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile ŞIŞCANU
Publicat : 14.01.1999 în Monitorul Oficial Nr. 003     art Nr : 33
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul jurisprudenţei şi contribuţie substanţială la promovarea reformei judiciare, domnului Vasile ŞIŞCANU, preşedinte al Judecătoriei municipiului Bălţi, i se conferă ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 11 ianuarie 1999.
Nr. 869- II.