DPO1065/2007
ID intern unic:  322486
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1065
din  30.03.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Tudor TATARU
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 231
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii şi contribuţie la propagarea tradiţiilor naţionale, domnului Tudor TATARU, director general al Centrului de Creaţie "Satul Moldovenesc - Buciumul", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1065-IV. Chişinău, 30 martie 2007.