DPO1067/2007
ID intern unic:  322488
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1067
din  02.04.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Mihai CIORICI
Publicat : 06.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 047     art Nr : 233
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică şi obştească intensă, domnului Mihai CIORICI, director al Societăţii pe Acţiuni "D. Invest-Deservirea", oraşul Nisporeni, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1067-IV. Chişinău, 2 aprilie 2007.