DPO1076/2007
ID intern unic:  322496
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1076
din  06.04.2007
privind conferirea "Ordinului Republicii" domnului
Igor CRUPENICOV
Publicat : 13.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 051     art Nr : 247
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei şi implementarea realizărilor ştiinţifice în economia naţională, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi acivitate metodico-organizatorică prodigioasă, domnului Igor CRUPENICOV, cercetător ştiinţific principal la Institutul de Pedologie şi Agrochimie "Nicolae Dimo", i se conferă "Ordinul Republicii".
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1076-IV. Chişinău, 6 aprilie 2007.