DPO929/1999
ID intern unic:  322550
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 929
din  18.03.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Constantin ŢÎBÎRNĂ
Publicat : 01.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 031     art Nr : 149
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Constantin ŢÎBÎRNĂ, şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 18 martie 1999.
Nr. 929-II.