DPO936/1999
ID intern unic:  322555
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 936
din  25.03.1999
Privind conferirea titlului onorific "Maestru în Artă"
doamnei Ludmila BALAN
Publicat : 01.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 031     art Nr : 150
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova, şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate creatoare prodigioasă, merite în educarea estetică a generaţiei în creştere şi înaltă măiestrie artistică, doamnei Ludmila BALAN, jurnalist, i se conferă titlul onorific  "Maestru în Artă".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 25 martie 1999.
Nr. 936-II.