DPO938/1999
ID intern unic:  322557
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 938
din  26.03.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Aglaia CRIVCEANSCHI
Publicat : 01.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 031     art Nr : 151
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în sistemul bancar, contribuţie substanţială la dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile financiar-bancare internaţionale şi înalt profsionalism, doamnei Aglaia CRIVCEANSCHI, prim-vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii Comerciale pe Acţiuni "Banca Socială", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 martie 1999.
Nr. 938-II.