DPO976/1999
ID intern unic:  322588
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 976
din  16.04.1999
Privind conferirea de distincţii de stat domnilor Ion CORCIMARU,
Gheorghe GHIDIRIM şi doamnei Maria VICOL
Publicat : 22.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 039     art Nr : 198
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la perfecţionarea procesului curativ-profilactic, pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Ion CORCIMARU   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
domnului
Gheorghe GHIDIRIM   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu";
Medalia "Meritul Civic"
doamnei
Maria VICOL     - şef de secţie la Asociaţia Medicală Teritorială a
        sectorului Centru, municipiul Chişinău.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 aprilie 1999.
Nr. 976-II.