DPO1004/1999
ID intern unic:  322850
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1004
din  11.05.1999
Privind conferirea de distincţii de stat
unor cadre didactice universitare
Publicat : 13.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 048     art Nr : 228
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi a Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului universitar, activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
CHERDIVARENCO
Natalia       - şef de catedră la Univeristatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu"
GERU Ion       - profesor universitar la Universitatea de Stat din Moldova
SCALNВI Vitalie   - prorector al Universitгюii Tehnice a Moldovei;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
CABAC Valeriu     - profesor universitar la Universitatea de Stat
        "Alecu Russo" din Bălţi
CIORNВI Ion   - profesor universitar la Universitatea de Stat
        din Moldova
MOROZ Petru     - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu";
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
ANESTIADI Zinaida   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu"
BUŞAN Mihail     - şef de catedră la Universitatea Liberă Internaţională
        din Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 11 mai 1999.
Nr. 1004-II.