DPO988/1999
ID intern unic:  322868
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 988
din  04.05.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Municii"
domnului Iacob POPOVICI
Publicat : 13.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 048     art Nr : 220
În temeiul art. 88 lit.a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în organele de stat, participare activă la viaţa socială a republicii şi contribuţie substanţislă la educarea tinerei generaţii, domnului Iacob POPOVICI, şef al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 4 mai 1999.
Nr. 988-II.