DPO992/1999
ID intern unic:  322872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 992
din  10.05.1999
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 20.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 50-52     art Nr : 238
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor
    RAŢĂ Mefodie           - cercetător ştiinţific principal la Institutul de
                                         Matematică şi Informatică
    ZAVTUR Alexandru   - membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe
                                         a Moldovei;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
    BUIUCLI Petru            - şef de laborator la Institutul de Genetică
    EŢCU Ion                    - director adjunct al Institutului de Lingvistică
    ONOFRAŞ Leonid      - director adjunct al Institutului de Microbiologie
    ZELENCIUC Valentin  - şef de secţie la Institutul de Arheologie şi Etnografie;
Titlul onorific "Om Emerit" următorilor:
    EVDOŞENCO Arcadie - cercetător ştiinţific principal la Institutul de Lingvistică
    JACOTA Anatol            - director al Institutului de Genetică
    ROŞCA Alexandru         - director al Institutului de Filosofie, Sociologie şi Drept
    STRATIEVSCHI Chiril  - cercetător ştiinţific principal la Institutul de Istorie.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                           Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 10 mai 1999.
    Nr. 992-II.