DPO1023/1999
ID intern unic:  323007
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1023
din  26.05.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Teodor ZGUREANU
Publicat : 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 269
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale şi înaltă măiestrie artistică, domnului Teodor ZGUREANU, compozitor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 26 mai 1999.
Nr. 1023-II.