DPO1025/1999
ID intern unic:  323009
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1025
din  28.05.1999
Privind conferirea de disctincţii de stat unui grup de lucrători
de la Combinatul de Carne "Basarabia-Nord" S.A. din Bălţi
Publicat : 03.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 056     art Nr : 270
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în industria prelucrătoare, merite deosebite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi contribuţie substanţială la reutilarea întreprinderii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
CHIRTOCA Anatolie     - director general
ROMANCIUC Valentina     - muncitoare;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
BARABOI Tudor       - muncitor
GÎRLEA Pavel       - muncitor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 mai 1999.
Nr. 1025-II.