DPO1033/1999
ID intern unic:  323015
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1033
din  01.06.1999
Privind conferirea de disctincţii de stat
domnului Gheorghe AMIHALACHIOAE şi doamnei Galina CEPIL
Publicat : 10.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 059     art Nr : 286
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul jurisprudenţei şi contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi la promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Gheorghe AMIHALACHIOAE   - preşedinte al Prezidiului Colegiului Avocaţilor
          din Republica Moldova;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei
Galina CEPIL       - consultant superior la Curtea Supremă
          de Justiţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 1 iunie 1999.
Nr. 1033-II.