DPO1040/1999
ID intern unic:  323021
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1040
din  09.06.1999
Privind conferirea Ordinului "Ştefan cel Mare"
locotenentului de poliţie Piotr BAICEV
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 062     art Nr : 308
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru bărbăţia, curajul şi spiritul de sacrificiu manifestate în îndeplinirea datoriei de serviciu, locotenentului de poliţie Piotr BAICEV i se conferă Ordinul "Ştefan cel Mare", post-mortem.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 9 iunie 1999.
Nr. 1040-II.