DPO1041/1999
ID intern unic:  323022
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1041
din  09.06.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vladimir IANIEV
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 062     art Nr : 309
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în domeniul colectării şi păstrării cerealelor şi contribuţie substanţială la implementarea metodelor avansate de organizarea a muncii şi la dezvoltarea infrastructurii social-economice a întreprinderii, domnului Vladimir IANIEV, director al Societăţii pe Acţiuni "Elevatorul din Căuşeni" i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 9 iunie 1999.
Nr. 1041-II.