DPO1047/1999
ID intern unic:  323027
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1047
din  14.06.1999
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnilor Andrei GLOBA şi Victor MOREV
Publicat : 24.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 65     art Nr : 315
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor şi participare activă la viaţa socială a republicii, se conferă Ordinul "Gloria Muncii" domnilor:
    Andrei GLOBA     - consilier în Consiliul Judeţean Orhei
    Victor MOREV     - primar al municipiului Bălţi.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 14 iunie 1999.
    Nr. 1047-II.