DPO1052/1999
ID intern unic:  323032
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1052
din  18.06.1999
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din mass-media
Publicat : 24.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 065     art Nr : 320
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în mass-media, contribuţie substanţială la propagarea valorilor spirituale şi morale şi înaltă măiestrie artistică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Iacov GUREVICI     - redactor-şef adjunct al Ziarului "Kişinevskie novosti"
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Ion BĂTRÎNU     - şef de secţie la Ziarul "Moldova Suverană"
domnului
Tudor IOVU     - fotoreporter la Ziarul "Moldova Suverană"
domnului
Vsevolod ROMANESCU   - operator la Compania de Stat "Teleradio Moldova";
Medalia "Mihai Eminescu"
domnului
Ştefan LOZINSCHI   - redactor-şef al Redacţiei emisiunilor radiofonice
        pentru copii şi adolescenţi a Companiei de Stat
        "Teleradio-Moldova"
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Constantin ANDREEV   - redactor-şef al Ziarului "Moldova Suverană".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 18 iunie 1999.
Nr. 1052-II.