DPO1057/1999
ID intern unic:  323036
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1057
din  22.06.1999
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup de inventatori
Publicat : 01.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 067     art Nr : 330
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea creaţiei tehnice, activitate prodigioasă în domeniul inventicii şi contribuţie la implementarea în producţie a unor elaborări de înaltă eficienţă, se conferă:

Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Nicanor SOLCAN   - preşedinte al Consiliului Republican al
        Mişcării Obşteşti a Inventatorilor şi
        Raţionalizatorilor "Inovatorul"
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Petru BRIJATВI    - director tehnic al Societăţii pe Acţiuni
         "Carmez"
domnului
Viorel PRISĂCARI   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
        şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI
Chişinău, 22 iunie 1999.
Nr. 1057-II.