DPO1062/1999
ID intern unic:  323040
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1062
din  28.06.1999
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători din industrie
Publicat : 02.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 070     art Nr : 336
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în industrie, merite deosebite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate şi activitate prodigioasă în domeniul inventicii, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Valeriu MUNTEANU   - preşedinte al Consiliului directorilor al
        Societăţii pe Acţiuni "Agromaşina";
Medalia "Meritul Civic"
domnului
Efim BADINTER     - director general al Institutului de Cercetări
        Ştiinţifice "ELIRI" S.A.
doamnei
Valentina BATMANOVA  - director al Societăţii pe Acţiuni "Rada", Bălţi
domnului
Vasili CLIUCI     - director al Societăţii pe Acţiuni "Lemnar";
domnului
Ion TATAR     - strungar la Societatea pe Acţiuni "Agromaşina";
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Stanislav BEGANSCHI   - constructor principal de proiect la Biroul Specializat
        de Construcţie a Tractoarelor "Bicotra" S.A.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 iunie 1999.
Nr. 1062-II.