DPO1069/1999
ID intern unic:  323047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1069
din  01.07.1999
Privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 073     art Nr : 364
În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova, al art. 7 alin. (1) şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pe un termen de 5 ani următorii:
ANTON Marina     - la Judecătoria raionului Ialoveni
BURDUH Victor     - la Judecătoria raionului Hînceşti
CIUHRII Ludmila     - la Judecătoria raionului Soroca
CROITOR Ivan     - la Judecătoria raionului Comrat
DELIJAN Victor     - la Judecătoria raionului Taraclia
DOROGAN Nina     - la Judecătoria raionului Soroca
LAMBOV Petru     - la Judecătoria raionului Ceadîr-Lunga
PLĂMĂDEALĂ
Ghenadie       - la Judecătoria raionului Hînceşti.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 1 iulie 1999.
Nr. 1069-II.