DPO1075/1999
ID intern unic:  323052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1075
din  07.07.1999
Privind conferirea de distincţii de stat domnilor Ion DEDIU,
Alexandru JOLONDCOVSCHI şi Sergiu CUZNEŢOV
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 073     art Nr : 367
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ecologiei sociale şi propagarea cunoştinţelor ecologice şi contribuţie substanţială la promovarea politicii de mediu şi pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Ion DEDIU     - director al Institutului Naţional de Ecologie,
        preşedinte al Academiei Naţionale de Ecologie;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Alexandru
JOLONDCOVSCHI   - prim-viceministru al mediului;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului
Sergiu CUZNEŢOV   - cercetător ştiinţific la Institutul Naţional de Ecologie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 7 iulie 1999.
Nr. 1075-II.