DPO1083/1999
ID intern unic:  323065
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1083
din  12.07.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Vasile MARIN
Publicat : 22.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 078     art Nr : 378
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, succese în activitatea de creaţie şi înaltă măiestrie interpretativă, domnului Vasile MARIN, artist-vocalist, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 12 iulie 1999.
Nr. 1083-II.