DPO1083/2007
ID intern unic:  323066
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1083
din  10.04.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Efim AGACHI
Publicat : 20.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 054     art Nr : 262
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate legislativă intensă, domnului Efim AGACHI, deputat în Parlament, i se conferă Ordinul  "Gloria Muncii".            
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1083-IV. Chişinău, 10 aprilie 2007.