HGO455/1999
ID intern unic:  323149
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 455
din  17.05.1999
cu privire la acordarea burselor speciale unor
sportivi de performanţă şi antrenori
Publicat : 27.05.1999 în Monitorul Oficial Nr. 53     art Nr : 482
    În scopul creării condiţiilor necesare de pregătire a sportivilor de performanţă pentru Jocurile Olimpice de Vară din anul 2000, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabilesc pentru anul 1999 43 burse speciale pentru sportivi de performanţă şi 12 burse speciale pentru antrenori, conform anexei.
    2. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei, în caz de necesitate, reieşind din performanţele obţinute de sportivi şi posibilităţile reale, va înainta Guvernului propuneri privind modificarea listei sportivilor de performanţă şi antrenorilor, cărora li se acordă burse speciale.
    3. Cheltuielile necesare pentru achitarea burselor speciale vor fi acoperite din fondul de rezervă al Guvernului, în sumă de 1050,1 mii lei.

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                             Ion STURZA
    Contrasemnată:
    Ministrul educaţiei şi ştiinţei                                Anatol Gremalschi

    Chişinău, 17 mai 1999.
    Nr. 455.
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr. 455 din 17 mai 1999
L I S T A
sportivilor de performanţă şi antrenorilor,
cărora li se acordă burse speciale
    I. Sportivii:
                                                                                                                          (lei)
    1. GOLBAN Andrei   - judo, medaliat cu argint la Campionatul Europei,
                                      1998, participant la Jocurile Olimpice de la Atlanta       2500
    2. BIVOL Victor        - judo, medaliat cu bronz la Campionatul Mondial,
                                      1997                                                                            2500
    3. JURAVSCHI Nicolae   - canoe, dublu campion olimpic şi medaliat cu
                                       argint la Jocurile Olimpice, multiplu
                                       campion mondial                                                          2500
    4. RENEISCHI Victor - canoe, dublu campion olimpic şi medaliat
                                        cu argint la Jocurile Olimpice, multiplu
                                        campion mondial                                                         2500
    5. VACARCIUC Vadim  - haltere, campion mondial, 1997, locul V
                                        la Jocurile Olimpice de la Atlanta                                 2500
    6. CASAPU Tudor   - haltere, campion olimpic, Jocurile Olimpice
                                       de la Barcelona                                                            2500
    7. COJOCARU Iurie  - haltere, locul IV la campionatul mondial, 1998            2500
    8. RAILEAN Vitalie   - lupte libere, locul VI la Jocurile Olimpice de la
                                       Atlanta, locul XV la Campionatul Europei, 1998,
                                        locul XIII la Campionatul Mondial, 1998                     1500
    9. BRATAN Alexandru  - haltere, locul IV la Campionatul Europei, 1998        1200
    10. LÎSOCONI Ghenadie - tir, locul VI la Jocurile Olimpice de la Atlanta,
                                        locul V-etapa Cupei Mondiale, 1998                            1500
    11. CUCIUC Octavian   - lupte libere, medaliat cu bronz la Campionatul
        Mondial pentru Tineret, 1997, locul VII
        la Campionatul Europei, 1998       1500
    12. PEICOV Victor   - lupte libere, locul VII la Jocurile Olimpice
        de la Atlanta, locul VIII la Campionatul Europei,
        1998               1500
13. BOLŞOVA Olga   - atletism, finalistă la Jocurile Olimpice de la
        Atlanta, medaliată cu bronz la Campionatul
        Europei, 1996             1500
14. BUDIŞTEANU
Ruslan      - lupte libere, campion mondial pentru tineret, 1997 1500
15. ZADOINOV Vadim   - atletism, locul V la Campionatul Europei, 1998,
        participant la Jocurile Olimpice de la Atlanta   1500
16. PLACINTA Andrei   - canoe, participant la Jocurile Olimpice de la
        Atlanta, semifinalist la Campionatul Mondial, 1998   1200
17. SALCUŢAN Vadim   - canoe, participant la Jocurile Olimpice de la
        Atlanta, semifinalist la Campionatul Mondial, 1998   1200
18. POPOV Vladimir   - haltere, locul VIII la Campionatul Mondial, 1998   1200
19. PUGACI Igor     - ciclism, locul VI la Campionatul Europei, 1998   1000
20. SCREABIN Timofei   - box, locul III la Cupa Mondială, 1998,
        locul V-VIII la Campionatul Europei, 1998     1000
21. GRUŞAC Vitalie   - box, locul V-VII la Campionatul Europei, 1998   1000
22. SAMOILENCO Igor  - box, locul V-VII la Campionatul Europei, 1998,
        participant la Jocurile Olimpce de la Atlanta     1000
23. GRABOVEŢCHI Igor  - lupte greco-romane, locul VI la Jocurile Olimpice
        de la Atlanta, locul VII la Campionatul Europei,
        1998               1000
24. CECAN Andrei   - înot, locul XV la Campionatul Mondial, 1998   1000
25. MOLDOVAN Oleg   - tir, locul IX la Jocurile Olimpice de la Atlanta   1000
26. IVANOV Ruslan   - ciclism, locul I la Cupa Europei, 1998, locul XIX
        la Campionatul Mondial, 1998       1000
27. ZAHAROV Andrei   - înot, locul V la Cupa Mondială, 1998     1000
28. BĂRSA Vladimir   - haltere, participant la jocurile Olimpice de la
        Atlanta, locul XII la Campionatul Europei, 1998   1000
29. RUSU Cristina   - scrimă, locul IX la Campionatul Europei,
        1998, medaliată cu bronz la Campionatul Europei,
        1995               1000
30. CORDON Andrian   - judo, locul V la campionatul Mondial Universitar,
        1998, locul III la Campionatul Mondial la Sambo,
        1998               1000
31. GUIDEA Anatol   - lupte libere, medaliat cu argin la Campionatul
        Europei, 1997             500
32. VASILIANOV Alexei  - pentateon modern, locul VII la etapa
        Cupei Mondiale, 1998, locul XVIII la
        Campionatul Europei, 1998         750
33. COROVAI Anatol   - tir, participant la Campionatul Mondial şi
        European, 1998           500
34. IBRIŞIN Vitalie   - pentateon modern, locul VI pe echipe la
        Campionatul Europei, 1998         750
35. GLIZNUŢA Ina   - atletism, participantă la Jocurile Olimpice de
        la Atlanta, locul I la Turneul Internaţional
        clasa "A", 1998           500
36. PALOVANDOVA
Nadejda       - tir cu arcul, locul VII la Turneul Internaţional
        clasa "A", 1998           500
37. ROZNA Roman   - atletism, locul I la Turneul Internaţional
        clasa "A", 1998           500
38. EMELIANOV Ivan   - atletism, locul II şi III la Turneul Internaţonal
        clasa "A", 1998           500
39. BELOCOSOV
Nicolae      - judo, locul V la Campionatul Mondial Universitar,
        1998               1000
40. BULIGA Grigore   - lupte greco-romane, participant la
        Campionatul Mondial, 1998         500
41. CEBAN Vitalie   - lupte greco-romane, participant la
        Campionatul Europei, 1998         500
42. GADĂRCA Dumitru   - judo, locul I la Campionatul Europei (juniori),
        1998               500
43. BONCIUCOV Igor   - ciclism, locul I la Campionatul Mondial al
        Ţărilor Mici, 1998           500
II. Antrenorii:
1. CHIRPICENCO
Alexandru       - canoe             1500
2. IRODENCO Bogdan   - haltere             1500
3. ORIOL Nicolae   - lupte libere             1500
4. RUSU Mihail     - lupte libere             1000
5. COLŢA Vasile     - judo               1500
6. MEREACRE
Constantin       - judo               1500
7. PARSIAN Albert   - tir               1000
8. BOLŞOV Victor   - atletism             1000
9. CADUC Petru     - box               1000
10. BULAT Vitalie   - ciclism             1000
11. POSLAVSCHI Ilie   - pentatlon modern           1000
12. MAGALEAS Efim   - haltere             1500
Contribuţii la asigurarea de stat: 248500 lei
Total: 1050,1 mii lei.