DPO1089/1999
ID intern unic:  323297
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1089
din  28.07.1999
Privind conferirea "Ordinului Republicii" Înalt Prea Sfinţitul VLADIMI
(Nicolae CANTAREAN), Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove
Publicat : 05.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 419
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în renaşterea spirituală şi morală a societăţii, se conferă "Ordinul Republicii" Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR (Nicolae CANTAREAN), Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 iulie 1999.
Nr. 1089-II.