DPO1101/1999
ID intern unic:  323315
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1101
din  31.07.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe TABUNŞCIC
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 438
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea economică şi social-culturală a localităţilor şi participare activă la viaţa socială a republicii, domnului Gheorghe TABUNŞCIC, Guvernator (Başkan) al Găgăuziei (Gagauz-Yeri), i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                           Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 iulie 1999.
Nr. 1101-II.