DPO1102/1999
ID intern unic:  323316
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1102
din  31.07.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Valeriu MURAVSCHI
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 439
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi rodnică în organele de stat, contribuţie substanţială la dezvoltarea social-economică a republicii şi înalt profesionalism, domnului Valeriu MURAVSCHI, preşedinte al Comisiei pentru buget şi finanţe a Parlamentului, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                          Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 iulie 1999.
Nr. 1102-II.