DPO1105/1999
ID intern unic:  323318
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1105
din  31.07.1999
Privind conferirea de distincţii de stat domnilor
Alexei SIMAŞCHEVICI, Tudor ŢÎRDEA şi Mina LOZAN
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 442
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea ştiinţei, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, se conferă:

Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Alexei SIMAŞCHEVICI  - academician-coordonator al Secţiei de ştiinţe
        fizico-matematice şi tehnice a Academiei de Ştiinţe
domnului Tudor ŢÎRDEA   - şef de catedră la Universitatea de Stat de
        Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu";
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Mina LOZAN  - profesor universitar la Universitatea de
        Stat din Moldova.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                             Petru LUCINSCHI
Chişinău, 31 iulie 1999.
Nr. 1105-II.