DPO1111/1999
ID intern unic:  323324
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1111
din  05.08.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ion ZAHARIA
Publicat : 12.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 087     art Nr : 444
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea şi propagarea artei muzicale, succese remarcabile în activitatea de creaţie şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, domnului Ion ZAHARIA, conferenţiar universitar la Universitatea de Stat a Artelor, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                            Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 august 1999.
Nr. 1111-II.