DPO1130/1999
ID intern unic:  323342
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1130
din  18.08.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnilor Simion
LUTENCO şi Vasili SCUTELNIC
Publicat : 26.08.1999 în Monitorul Oficial Nr. 094     art Nr : 475
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii
Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie substanţială la
organizarea tratamentului balneo-sanatorial şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă Ordinul "Gloria Muncii"
domnilor:
Simion LUTENCO    - medic-şef al Sanatoriului "Victoria",
        Sergheevka, regiunea Odessa, Ucraina
Vasili SCUTELNIC  - medic-şef al Sanatoriului "Nufărul alb", Cahul.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA      Petru LUCINSCHI
Chişinău, 18 august 1999.
Nr. 1130-II.