DPO1105/2007
ID intern unic:  323484
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1105
din  27.04.2007
privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii" domnului Veaceslav MAJERU
Publicat : 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 294
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea industriei zahărului, contribuţie la sporirea eficienţei producţiei şi activitate intensă de binefacere, domnului Veaceslav MAJERU, manager general al Întreprinderii cu Capital Străin "MARR SUGAR Moldova" SRL, i se conferă Ordinul  "Gloria Muncii".            
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA     Vladimir VORONIN
Nr. 1105-IV.Chişinău, 27 aprilie 2007.