DPO1167/1999
ID intern unic:  323490
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1167
din  28.09.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Mihai POPOV
Publicat : 07.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 525
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie remarcabilă la elaborarea politicii externe a Republicii Moldova şi activitate diplomatică prodigioasă în vederea realizării ei, domnului Mihai POPOV, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLODVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 septembrie 1999.
Nr. 1167-II.