DPO1170/1999
ID intern unic:  323492
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1170
din  30.09.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Grigore TRIBOI
Publicat : 07.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 109     art Nr : 528
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în industria republicii şi merite deosebite în diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii produselor, domnului Grigore TRIBOI, director general al Societăţii pe Acţiuni "Farmaco", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 30 septembrie 1999.
Nr. 1170-II.