DPO1175/1999
ID intern unic:  323495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1175
din  06.10.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe MAZILU
Publicat : 14.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 112     art Nr : 543
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese în activitatea de creaţie, muncă îndelungată şi rodnică în domeniul învăţămîntului unviersitar şi participare activă la viaţa socială, domnului Gheorghe MAZILU, critic literar, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 octombrie 1999.
Nr. 1175-II.