DPO1180/1999
ID intern unic:  323500
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1180
din  08.10.1999
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de lucrători ai Regiei Transport Electric Chişinău
Publicat : 15.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 115     art Nr : 548
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul transporturilor, contribuţie substanţială la exploatarea eficientă a mijloacelor de transport şi activitate intensă de raţionalizare, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnuluiVictor MARTÎNIUC   - director general;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Gheorghe MELNIC   - conducător de troleibuz;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Vasile CREŢU     - lăcătuş-electrician
domnului Anatol PALII     - director al Parcului de Troleibuze nr. 2
domnului Vasile POGOREVICI   - conducător de troleibuz
domnului Manole ŢĂRNĂ   - maistru.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 8 octombrie 1999.
Nr. 1180-II.