DPO1181/1999
ID intern unic:  323501
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1181
din  08.10.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Olga BГTRВNAC (CIOLACU)
Publicat : 15.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 115     art Nr : 549
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile оn activitatea de creaюie, merite deosebite оn dezvoltarea artei muzicale \xa7i contribuюie substanюialг la propagarea valorilor naюionale, doamnei Olga (BГTRВNAC) CIOLACU, Artistг Emeritг, i se conferг Ordinul \"Gloria Muncii\".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 8 octombrie 1999.
Nr. 1181-II.