DPO1183/1999
ID intern unic:  323503
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1183
din  17.10.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
doamnei Agnesa ROŞCA
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118     art Nr : 570
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite în dezvoltarea literaturii şi contribuţie la propagarea valorilor spirituale şi morale, doameni Agnesa ROŞCA, scriitoare, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 17 octombrie 1999.
Nr. 1183-II.