DPO1189/1999
ID intern unic:  323509
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1189
din  19.10.1999
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de lucrători ai justiţiei
Publicat : 28.10.1999 în Monitorul Oficial Nr. 118     art Nr : 571
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi la promovarea reformei judiciare şi de drept şi înalt profesionalism, se conferă:
"Ordinul Republicii"
domnului Victor PUŞCAŞ   - preşedinte al Curţii Supreme de Justiţie;
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Andrei HARGHEL   - judecător la Curtea de Apel
domnului Vasile SOFICIUC   -şef de secţie în Aparatul Consiliului Superior
          al Magistraturii;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Constantin GURSCHI   - judecător la Curtea de Apel
domnului Valeriu PATERĂU   - preşedinte al Judecătoriei Glodeni
doamnei
Tatiana TROIANOVSCHI   - judecător la Judecătoria Orhei;
Titlul onorific "Om Emerit"
domnului Dumitru BORDIUJA   - specialist principal la Ministerul Justiţiei.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 19 octombrie 1999.
Nr. 1189-II.