DPO1201/1999
ID intern unic:  323517
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1201
din  28.10.1999
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
ai Combinatului Materialelor de Construcţie "Macon" S.A.
Publicat : 04.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 120     art Nr : 606
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea industriei materialelor de construcţii, contribuţie substanţială la sporirea nivelului tehnic al producţiei şi extinderea sortimentului articolelor fabricate şi activitate intensă de raţionalizare, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Serghei BUTELSCKI   - director;
medalia "Meritul Civic"
domnului Grigore PERCIC   - conducător auto
domnului Ion POSTICA     - şef de secţie;
titlul onorific "Om Emerit"
domnului Leonid GUŢU     - electrician
domnului Iosif JBADINSKI   - inginer-şef
domnului Andrei MOLOŞNIC   - şef adjunct de secţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 octombrie 1999.
Nr. 1201-II.