DPO1202/1999
ID intern unic:  323518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1202
din  28.10.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Ion DOSCA
Publicat : 04.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 120     art Nr : 607
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la dezvoltarea şi propagarea sportului şi succesul remarcabil înregistrat la Campionatul Mondial la Jocul de Dame "64" Brazilia '99 - cucerirea titlului de campion mondial, domnului Ion DOSCA, mare maestru internaţional, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 28 octombrie 1999.
Nr. 1202-II.