DPO1210/1999
ID intern unic:  323778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1210
din  05.11.1999
Privind conferirea medaliei "Meritul Civic" unor
cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova
Publicat : 11.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 124     art Nr : 625
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului universitar, activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă şi contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare, se conferă medalia "Meritul Civic" următorilor:
DORAŞ Semion     - conferenţiar universitar
FLOREA Constantin   - şef de catedră
VOLCINSCHI Victor   - şef de catedră.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 5 noiembrie 1999.
Nr. 1210-II.