DPO1212/1999
ID intern unic:  323780
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1212
din  06.11.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Mihail GARŞTEA
Publicat : 11.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 124     art Nr : 627
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în domeniul industriei, merite deosebite în sporirea nivelului tehnic al producţiei şi contribuţie substanţială la dezvoltarea infrastructurii social-economice, domnului Mihail GARŞTEA, director general al Societăţii pe Acţiuni "Introscop", i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 6 noiembrie 1999.
Nr. 1212-II.