DPO1213/1999
ID intern unic:  323781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1213
din  09.11.1999
Privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 11.11.1999 în Monitorul Oficial Nr. 124     art Nr : 628
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la păstrarea şi propagarea moştenirii culturale, afirmarea valorilor spirituale şi morale şi participare activă la acţiunile filantropice şi cultural-educative se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului
Pavel ANDREICENCO   - preşedinte al Societăţii Social-Culturale
        "Romii Moldovei";
medalia "Meritul Civic"
doamnei
Taisia ANIKIEVA   - membru al Consiliului Fondului Monumentelor
        Scrise şi al Culturii Slave
doamnei
Parfena APOSTOLIADI   - preşedinte al Societăţii Culturale
        Greceşti "Elefteria".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 9 noiembrie 1999.
Nr. 1213-II.