DPO1236/1999
ID intern unic:  323792
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1236
din  07.12.1999
Privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de colaboratori ai Curţii de Conturi
Publicat : 17.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 709
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în organele administraţiei publice, contribuţie substanţială la consolidarea disciplinei de stat şi financiare şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii" următorilor:
MEREUŢĂ Mihai     - membru al Curţii de Conturi
NAGAILÎC Ion     - membru al Curţii de Conturi;
Medalia "Meritul Civic" următorilor:
RUSU Tudor     - şef de subsecţie
SIDOROV Olga     - controlor superior de stat
SPASOV Iurie     - şef de subsecţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 7 decembrie 1999.
Nr. 1236-II.