DPO1244/1999
ID intern unic:  323800
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1244
din  10.12.1999
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
de la Întreprinderea Mixtă "Vitanta-Intravest" S.A.
Publicat : 23.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 734
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi rodnică în industria prelucrătoare, merite deosebite în sporirea nivelului tehnic al producţiei şi în diversificarea sortimentelor de articole fabricate, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Iacov TIHMAN   - director general;
Medalia "Meritul Civic"
doamnei Lidia BASCO     - specialist principal;
Titlul onorific "Om Emerit"
doamnei Valentina SAVCIUC   - muncitoare
domnului Gheorghe ŞTIRBU   - lăcătuş-reglor.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 10 decembrie 1999.
Nr. 1244-II.