DPO1249/1999
ID intern unic:  323804
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1249
din  14.12.1999
Privind conferirea Ordinului "Gloria Muncii"
domnului Nicolae CERNOMAZ
Publicat : 23.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 739
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru muncă îndelungată în organele administraţiei publice şi participare activă la viaţa socială a ţării, domnului Nicolae CERNOMAZ, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Ungaria, i se conferă Ordinul "Gloria Muncii".
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 14 decembrie 1999.
Nr. 1249-II.