DPO1258/1999
ID intern unic:  323810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1258
din  16.12.1999
Privind conferirea Ordinului "Ştefan cel Mare"
regretaţilor Victor DIMCIOGLO şi Gheorghi SÎRTMACI
Publicat : 23.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 743
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate la menţinerea ordinii publice şi la combaterea criminalităţii, se conferă, post-mortem, Ordinul "Ştefan cel Mare" următorilor:
DIMCIOGLO Victor   - maior de poliţie
SÎRTMACI Gheorghi   - sergent de poliţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA     Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 decembrie 1999.
Nr. 1258-II.