DPO1259/1999
ID intern unic:  323811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1259
din  16.12.1999
Privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de colaboratori ai organelor afacerilor interne
Publicat : 23.12.1999 în Monitorul Oficial Nr. 145     art Nr : 744
În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
Articol unic. - Pentru serviciu ireproşabil în organele afacerilor interne, contribuţie substanţială la combaterea criminalităţii, la asigurarea legalităţii şi ordinii de drept şi merite în educaţia militar-patriotică, se conferă:
Ordinul "Gloria Muncii"
domnului Nicolai USACIOV   - colonel al serviciului intern;
Medalia "Meritul Militar"
domnului Ion BOTNARU     - locotenent major de poliţie
domnului Mihail CULCIŢCHI   - locotenent-colonel de poliţie
domnului Vadim GROSUL   - locotenent-colonel de poliţie;
Medalia "Pentru Vitejie"
domnului Mihai GALAŢCHI   - sergent major de poliţie
domnului Vasile MANOLE   - plutonier de poliţie;
Medalia "Meritul Civic"
domnului Valeri ŞAPORDA   - colonel
domnului Mihai TIHON     - locotenent-colonel de poliţie.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA       Petru LUCINSCHI
Chişinău, 16 decembrie 1999.
Nr. 1259-II.